EU-voorstel: Een gemeenschappelijk Europees kooprecht COM(2011)635 (33.113); Verslag van een schriftelijk overleg inzake voorstel voor een verordening inzake het facultatief gemeenschappelijk Europees kooprecht (EK, A)