33.113

EU-voorstel: Een gemeenschappelijk Europees kooprecht COM(2011)635In dit kamerstukdossier treft u de relevante kamerstukken behorend bij de behandeling van het Europese voorstel voor een richtlijn inzake het facultatief gemeenschappelijk Europees kooprecht. 

Zie voor meer informatie ook Edossier E110054.


Kerngegevens

begonnen

6 december 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten