Wet verhoging collegegeld langstudeerders (32.618); verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de uitvoering van de motie-Ganzevoort (EK 32.618, I) (EK, M (zie ook kamerstuk 33.092, A))30 maart 2012