EU-voorstellen: Voorstel voor een verordening betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde COM(2011)737 en voorstel voor een verordening betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting op financiële transacties COM(2011)738 (33.196); Verslag van een schriftelijk overleg inzake Europese Commissievoorstellen COM(2011)737 en COM(2011)738 inzake nieuwe Eigen Middelen EU-begroting (EK, A)