33.196

EU-voorstellen: Voorstel voor een verordening betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde COM(2011)737 en voorstel voor een verordening betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting op financiële transacties COM(2011)738In dit kamerstukdossier treft u alle relevante kamerstukken die betrekking hebben op de behandeling van het

voorstel voor een verordening betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde (COM(2011)737) en het voorstel voor een verordening betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting op financiële transacties (COM(2011)738) .

Zie voor meer informatie de dossiers E110073 en E110074


Kerngegevens

begonnen

8 maart 2012

schriftelijke voorbereiding


Documenten