EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169); Verslag van een schriftelijk overleg inzake herziening van het Europese regelgevend kader voor de bescherming van persoonsgegevens (EK, C)