33.169

EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11)In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van de Europese voorstellen betreffende de bescherming van persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten en betreffende een algemeen kader voor de bescherming van persoonsgegevens.

Zie voor meer informatie ook dossiers E120003 en E120004 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

9 februari 2012

schriftelijke voorbereiding


Documenten