Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: Richtlijn voor collectief rechtenbeheer en multi-territoriale muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de interne markt COM(2012) 372 (33.444); brief inzake Richtlijn Collectief beheer auteurs- en naburige rechten en muziekrechten op internet (EK 22.112 / 33.444, FP)21 september 2012

Bijlage