33.444

EU-voorstel: Richtlijn voor collectief rechtenbeheer en multi-territoriale muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de interne markt COM(2012) 372In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van een Europees voorstel voor een richtlijn voor collectief rechtenbeheer en multi-territoriale muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de interne markt.

Zie voor meer informatie ook dossier E120025 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

21 september 2012

schriftelijke voorbereiding


Documenten