Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33); brief regering; Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Transportraad van 11 maart 2013 en een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu. (TK, 407)19 februari 2013

Bijlage