JBZ-Raad (32.317); brief inzake geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 7-8 maart 2013 in Brussel (EK, CQ). .

26 februari 2013