Brief aan de minister van Buitenlandse Zaken over Europees voorstel betreffende regelingen voor de implementatie van de solidariteitsclausule (onderdeel van kamerstuk 33.568, A)5 maart 2013
hoort bij ... E120053 - Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad betreffende regelingen voor de implementatie van de solidariteitsclausule
afkomstig van ... Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Commissie voor Veiligheid en Justitie
kenmerk 152303u