Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); Verslag van een algemeen overleg inzake o.a. Raadsbesluit solidariteitsclausule gehouden op 14 februari 2013 (TK, 1238)20 maart 2013