EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM(2013)25 (33.546); Motie Bashir over het overbrengen van de inhoud van de motie-Hoogland aan Europa (TK, 6). .

21 maart 2013