EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM(2013)25 (33.546); Motie-Bashir over afzien van het onderzoek naar de gevolgen van het EU-spoorpakket (TK, 7). .

21 maart 2013