EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM(2013)25 (33.546); Motie Hoogland c.s. over een subsidiariteitsoordeel over het Vierde Spoorpakket (TK, 4). .

21 maart 2013