Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 juni 201311 juni 2013