Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: richtlijn inzake betaalrekeningen COM(2013)266 (33.641); brief met BNC-fiche inzake Richtlijn inzake toegankelijkheid van betaaldiensten (EK 22.112 / 33.641, FY)14 juni 2013
hoort bij ... E130032 - Voorstel voor een richtlijn inzake betaalrekeningen
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken