EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM(2013)25 (33.546); brief van de Europese Commissie inzake de reactie op het gemotiveerd advies van de Tweede Kamer over de EU-voorstellen over verordening marktopening binnenlands passagiersvervoer per spoor COM (2013) 28 en richtlijn gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte inzake marktopening passagiersvervoer en beheer infrastructuur COM (2013) 29 (TK, 11)5 augustus 2013

Bijlage