JBZ-Raad (32.317); brief inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 oktober 2013 (EK, CZ)27 september 2013