EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM(2013)25 (33.546); brief inzake het nationale impact assessment van het Vierde Spoorwegpakket (EK, F)11 november 2013

Bijlage