Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU voorstel: Verordening hervorming structuur Eurojust COM(2013)535 (33.708); brief met bnc-fiche inzake Verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (EK 22.112 / 33.708, GI)6 september 2013

Bijlage