33.708

EU voorstel: Verordening hervorming structuur Eurojust COM(2013)535In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust).

Zie voor meer informatie ook dossier E130040 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

17 juli 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten