EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM(2014)167 (33.931); brief regering; Aanbieding van de tweede voortgangsrapportage over de onderhandelingen over de herziening van de EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (IORP-richtlijn) (TK, 8)4 december 2014

Bijlagen