33.931

EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM(2014)167Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor de herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP).

Zie voor meer informatie over de behandeling van het Europees voorstel dossier E140013 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

8 mei 2014

schriftelijke voorbereiding


Documenten