Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), JBZ-Raad (32.317); brief regering; Vervolgstappen van een aantal geselecteerde maatregelen uit de Europese Veiligheidsagenda van de Europese Commissie (TK 22.112 / 32.317, 1978)



. .

17 juni 2015
hoort bij ... E150008 - Commissiemededeling: De Europese veiligheidsagenda
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie