JBZ-Raad (32.317), EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709); brief inzake aanvulling geannoteerde agenda Informele JBZ-Raad 9-10 juli 2015 over het EOM (EK 32.317 / 33.709, EX). .

9 juli 2015

Bijlage