Staat van de Europese Unie 2015 en Voorzitterschapseditie voor het jaar 2016 (34.166), EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (34.361); brief regering; Kabinetsstandpunt inzake de hervorming van de Kieswet van de Europese Unie (herziening Europese Verkiezingsakte) (TK 34.166, 23). .

3 december 2015

Bijlage