34.166

Staat van de Europese Unie 2015 en Voorzitterschapseditie voor het jaar 2016Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de Staat van de Europese Unie 2015 getiteld “Een democratische en concurrerende Unie die werkt voor alle burgers”. De behandeling van Staat van de Europese Unie wordt in 2016 doorgezet in het kader van het EU-voorzitterschap van Nederland.


2016

De Staat van de Europese Unie is onderdeel van de jaarlijkse Algemene Europese Beschouwingen. De Eerste Kamer hield op 8 maart 2016 de Algemene Europese Beschouwingen voor het jaar 2016.

Op 16 november 2015 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken de Voorzitterschapseditie van de Staat van de Unie en daarbij de kabinetsappreciatie van het Europees werkprogramma voor 2016.


2015

Op 14 april 2015 werden de jaarlijkse Algemene Europese Beschouwingen van 2015 in de Eerste Kamer gehouden. Het debat werd geschorst en op 19 mei 2015 voortgezet met een reactie van de regering in de eerste termijn. Voorafgaand aan het debat op 19 mei had de minister op 16 mei 2015 schriftelijk een aantal vragen (die op 14 april zijn gesteld) beantwoord. Tijdens de tweede termijn van de kant van de Kamer werd een drietal moties ingediend waarover op 26 mei 2015 werd gestemd.

Op 22 september 2015 heeft de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking mondeling overleg gevoerd met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Algemene Europese Beschouwingen (34.166, EK H).

Voor informatie over de toezegging 'Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP' (T02124) die werd gedaan tijdens de Algemene Europese Beschouwingen van 19 mei 2015 zie dossier 35.925 V.


Kerngegevens

begonnen

23 februari 2015

titel

Staat van de Europese Unie 2015: “Een democratische en concurrerende Unie die werkt voor alle burgers”

schriftelijke voorbereiding


Documenten

77
Bladeren:
[1-50] [51-77] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-77] documenten