Internationaal fiscaal (verdrags)beleid (25.087), EU-voorstel: Commissiemededeling over een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie: vijf belangrijke actiepunten COM(2015)302 (34.254), EU-voorstel: Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied COM(2015)135 (34.261); Verslag van een mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën, gehouden op 24 november 2015, over het Europese pakket fiscale transparantiemaatregelen en het actieplan vennootschapsbelastingstelsel (EK 25.087, M). .

18 december 2015