EU-voorstel: Voorstel voor een verordening om te komen tot een Europees depositoverzekeringsstelsel COM(2015)586 (34.385); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Voorstel voor een verordening om te komen tot een Europees depositoverzekeringsstelsel COM (2015) 586 (TK, 1). .

14 januari 2016

Bijlage