34.385

EU-voorstel: Voorstel voor een verordening om te komen tot een Europees depositoverzekeringsstelsel COM(2015)586Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het commissievoorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU)806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel COM(2015)586

Zie voor meer informatie ook dossier E150033 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

13 januari 2016

schriftelijke voorbereiding


Documenten