EU-voorstel: Voorstel voor een verordening om te komen tot een Europees depositoverzekeringsstelsel COM(2015)586 (34.385); brief inzake kabinetsreactie op voorstel van de Europese Commissie voor een Europees depositoverzekeringsstelsel en de mededeling "naar de voltooiing van de bankenunie" (EK, A)