EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM(2014)167 (33.931); brief regering; Openbaarmaking vertrouwelijke brieven herziening IORP-richtlijn en reactie op enkele vragen over de betrokkenheid van de Tweede Kamer bij de herziening van de richtlijn en over de regels rond collectieve waardeoverdracht naar een pensioenfonds in een andere lidstaat (TK, 16). .

30 juni 2016

Bijlagen