EU-voorstellen: gevolgen van het Schrems-arrest en het EU-VS Privacy Shield verdrag (34.353); Verslag van een schriftelijk overleg inzake EU-US Privacy Shield (EK, I). .

5 juli 2016
hoort bij ... E160016 - Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie