34.353

EU-voorstellen: gevolgen van het Schrems-arrest en het EU-VS Privacy Shield verdragDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems arrest COM(2015)566 en over het Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield.

Zie voor meer informatie ook dossiers E150031 en E160016 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

30 november 2015

titel

EU-voorstel: Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest COM (2015) 566

schriftelijke voorbereiding


Documenten