EU-voorstellen: gevolgen van het Schrems-arrest en het EU-VS Privacy Shield verdrag (34.353); brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met afschrift van de brief aan de Tweede Kamer inzake EU-US Privacy Shield (EK, J). .

12 juli 2016

Bijlage