Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Mededeling Commissie bescherming persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereld (TK, 2309). .

17 februari 2017
hoort bij ... E170001 - Commissiemededeling over de uitwisseling en bescherming van persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereld
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken