EU-voorstel: Verordening gegevensbescherming EU-instellingen COM(2017)8 (34.706); Verslag van een schriftelijk overleg inzake Verordening gegevensbescherming EU-instellingen COM(2017)8 (EK, A). .

29 maart 2017