Milieuraad (21.501-08); Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele bijeenkomst voor milieuministers op 25 en 26 april 2017 (TK, 675). .

21 april 2017