Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Uitstel toezending fiches inzake het voorstel COM (2017) 558: Mededeling ‘Europese Migratie Agenda’, het voorstel COM (2017) 571 ‘Wijziging verordening betreffende de tijdelijke herinvoering van de binnengrenscontroles’ en het voorstel COM (2017) 570 ‘Mededeling behoud en versterking van Schengen’, (TK, 2412). .

23 oktober 2017