Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 24 maart 2020 (TK, 2136). .

26 maart 2020