Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31), Infectieziektenbestrijding (25.295); brief regering; Geannoteerde agenda informele EU gezondheidsministersbijeenkomst 2 oktober 2020 (TK 21.501-31 / 25.295, 577)