25.295

InfectieziektenbestrijdingDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake infectieziektenbestrijding.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW bespreken de brief van de minister van VWS van 12 juli 2021 over ontwikkelingen met betrekking tot de app voor digitale aanvulling van het regulier bron- en contactonderzoek, CoronaMelder (EK 35.538 / 25.295 / 27.529, W met bijlagen) na ontvangst van het aangekondigde standpunt op het advies van de Gezondheidsraad.

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW leveren op 28 september 2021 inbreng voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 september 2021 over het ontwerpbesluit, houdende tijdelijke bepalingen ter uitvoering van de Europese verordening over certificaten met betrekking tot covid-19 (Tijdelijk besluit DCC) (EK, P met bijlagen).

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW bespreken op 28 september 2021 de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het openstellen van terrassen zonder coronatoegangsbewijs, een nadere regeling voor afhaal en een herstelpunt (EK 35.526 / 25.295 met bijlage, CG).

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt op 28 september 2021 de brief van de minister van I&W over het verlengen van de geldigheidsduur van rijbewijzen met het bewijs van vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (EK 35.434 / 29.383 / 25.295, L).

Moties en toezeggingen

De commissies hebben de minister van VWS bij brief van 23 juli 2021 een rappel over de toezeggingen en moties met betrekking tot de covid-19-maatregelen gestuurd. De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW bespreken op 28 september 2021 de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 september 2021 over de rappel toezeggingen en moties in het kader van de bestrijding van covid-19 (EK 35.526 / 25.295, CF ).

Debat op 13 juli 2021 over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De commissies besluiten de in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 35.326 / 25.295, BO) toegezegde informatie af te wachten en te betrekken bij het debat over de verlenging van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van 13 juli 2021.

Onderstaande brief kan betrokken worden bij het debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  • Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 4 uit het openingsplan en de introductie van herstel- en vaccinatiebewijzen voor reizigers en de stand van zaken van COVID-19 (EK, BQ met bijlagen).

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) hebben ter voorbereiding van het debat op 25 mei 2021 bij brief van 30 april 2021 gevraagd om een dan actueel overzicht van actueel geldende tijdelijke regelingen maatregelen COVID-19.

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW hebben bij brief van 28 mei 2021 inbreng geleverd voor een nader verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zaken COVID-19 en over gewetensbezwaren en vaccinatie (EK 35.526 / 25.295, AW).

De Eerste Kamercommissies voor JJ&V, voor VWS en voor BiZa/AZ en voor IWO hebben de minister van VWS bij brief van 2 april 2021 (EK 35.526 / 25.295, AR) een rappel gestuurd over openstaande toezeggingen en niet uitgevoerde moties in het kader van de COVID-19 bestrijding.

De Eerste Kamercommissie voor J&V, VWS en BiZa/AZ hebben bij brief van 30 maart 2021 in het kader van de toezegging T03020 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling ivm verlenging van het maatregelenpakket, toestaan uitoefening contactberoepen, verhoging leeftijd voor buitensporten, toestaan winkelen op afspraak, aanpassing uitzonderingen verplichte antigeentestuitslag, opneming regels landelijke avondklok en de Regeling ivm het verlengen verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang en het heropenen van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en de stand van zaken van COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, AM).

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 24 november 2020 besloten om het aangekondigde wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) af te wachten.

Op 7 juli 2020 vond een mondeling overleg plaats van de commissies voor VWS, voor J&V en voor BiZa/AZ met de ministers van VWS, J&V en BZK over de COVID-19, tegen de achtergrond van de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (EK 25.295 / 35.300 VI, I herdruk). Naar aanleiding van dit overleg hebben de commissies op 15 juli 2020 een schriftelijke reactie gestuurd aan de drie betrokken ministers. Het videoverslag van dit overleg treft u hier aan.


Kerngegevens

begonnen

31 oktober 2014

titel

Infectieziektenbestrijding

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [2101-2140] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [2101-2140] documenten