Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief commissie; Aanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 (TK, 3001). .

18 december 2020