E200014
Laatste revisie: 13-12-2021

E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese CommissieDe Europese Commissie heeft op 19 oktober 2020 haar Werkprogramma voor 2021PDF-document gepubliceerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 23 maart 2021 werd tijdens de plenaire vergadering het Europees werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer (EK, B) zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Europees

Op 23 februari 2021 stuurde de commissie Europese Zaken van de Hongaarse Nationale Assemblee een opiniePDF-document over het werkprogramma aan de Europese Commissie.


Kerngegevens

volledige titel

Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie: Een Unie van levenskracht in een onstabiele wereld

document Europese Commissie

COM(2020)690PDF-document, d.d. 19 oktober 2020

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 23 maart 2021 werd tijdens de plenaire vergadering het Europees werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer (EK, B) zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Op 9 maart 2021 stemde de commissie EUZA in met doorgeleiding van de conceptprioriteitenlijst naar de plenaire vergadering, zodat deze desgewenst kan worden vastgesteld als Europees werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer.

Op 23 februari en 2 maart 2021 hadden de vakcommissies de mogelijkheid om voorstellen als prioritair te selecteren.

Op 17 november 2020 stemde het College van Senioren in met de planning en inrichting van het selectieproces voor het Europese werkprogramma.

Op 10 november 2020 stemde de commissie EUZA in met de werkwijze rondom het vaststellen van het Europese Werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer en leidde dit door ter vastelling in het College van Senioren.

Op 19 oktober 2020 ontving de Kamer een briefPDF-document van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie ter aanbieding van het Werkprogramma 2021.


Behandeling Tweede Kamer

Op 20 januari 2021 werd de lijst met prioritaire voorstellen van de Tweede Kamer plenair vastgesteld.


Standpunt Nederlandse regering

Op 4 december 2020 stuurde de Minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van het Commissiewerkprogramma 2021.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 19 oktober 2020 haar Werkprogramma voor 2021PDF-document gepubliceerd, onder de titel: Een Unie van vitaliteit in een kwetsbare wereld. Het programma bouwt verder op de doelstelling van de Commissie om de EU te versnellen naar een groenere economie die klaar is voor het digitale tijdperk. Daarnaast wil de Commissie de crisis beheersen die is ontstaan naar aanleiding van de coronapandemie en de wil zij de Europese economie en samenleving herstellen en veerkrachtiger maken. Het Werkprogramma dan ook hangt nauw samen met het herstelplan voor Europa, het herstelinstrument ‘Next Generation EU’ en het Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027.

De Commissie beoogt met 44 nieuwe beleidsdoelstellingen een verschuiving waar te maken van strategie naar resultaten binnen de zes ambities van de Von der Leyen-Commissie:

  • Een Europese Green Deal
  • Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
  • Een economie die werkt voor de mensen
  • Een sterker Europa in de wereld
  • Bevordering van onze Europese levenswijze
  • Een nieuwe impuls voor Europese democratie

Behandeling Raad

Tijdens de informele Raad Algemene Zaken op 17 november 2020 gaf de Europese Commissie een toelichting op het Europees Werkprogramma 2021.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 25 november 2020 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) een briefingPDF-document over het Werkprogramma 2021

De commissie voor constitutionele zaken (AFCO) is de verantwoordelijke commissie voor de behandeling van het werkprogramma.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 23 februari 2021 stuurde de commissie Europese Zaken van de Hongaarse Nationale Assemblee een opiniePDF-document over het werkprogramma aan de Europese Commissie.

Op 13 januari 2021 stuurde de commissie Europese Zaken van de Franse Senaat een opiniePDF-document over het werkprogramma aan de Europese Commissie.

Op 4 december 2020 stuurde de commissie Buitenlandse Zaken van het Zweedse Parlement een standpuntPDF-document over het werkprogramma aan de Europese Commissie.

Op 18 november 2020 stuurde de commissie Europese Zaken van de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden een opiniePDF-document over het Werkprogramma aan de Europese Commissie

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen