EU-voorstel: Verordening betreffende transparantie en gerichte politieke reclame COM (2021) 731 (36.013); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening betreffende transparantie en gerichte politieke reclame COM (2021) 731 (TK, 1). .

18 januari 2022

Bijlagen