EU-voorstel: Verordening betreffende transparantie en gerichte politieke reclame COM (2021) 731 (36.013); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening betreffende transparantie en gerichte politieke reclame COM (2021) 731 (TK, 3). .

17 februari 2022

Bijlage