Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: Verordening betreffende transparantie en gerichte politieke reclame COM (2021) 731 (36.013); Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 februari 2022, over EU-voorstellen ter versterking van democratie en integriteit van verkiezingen (TK 36.013 / 22.112, 4). .

1 maart 2022