Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), Informatie- en communicatietechnologie (ICT) (26.643); brief regering; Nederlandse non-paper CRA en position paper AI Act (TK 22.112 / 26.643, 3523). .

21 oktober 2022

Bijlagen